Antal fildelare konstant

2005-10-27

3,1 miljoner personer, eller 47 procent av alla i åldrarna 15 till 74 år hade bredband hemma under tredje kvartalet i år, enligt Mediavisions Bredbandstracking. Mediavision skriver att:

Bredbandsmarknaden rör sig allt mer mot mognad, vilket betyder att tillväxten framöver kan väntas bli svagare.

Mediavision hävdar också att andelen fildelare minskar. För ett år sedan uppgav 32 procent att de utnyttjat fildelningstjänster, mot 24 procent under det tredje kvartalet i år. Räknat i antalet individer är summan konstant, runt 700 000.

Förklaringen är att de som skaffar sig bredband idag är äldre och kanske inte lika begivna på att ladda ner musik och film.

3 comments on “Antal fildelare konstant

  1. Är du säker på det:)
    Jag tror ändå att en del blivit lite räddare nu.
    Men fortfarande är säkert hälften av de svenska ungdomarna kriminella sedan nya fildelnings-lagen.
    Det är inte bra för trovärdigheten för lagar.