Hem » Blogghistorien i detalj

Blogghistorien i detalj

I helgen läste jag ut boken Bloggtider av Gunnar Nygren, Erik Stattin och Lars Våge som givits ut av Stiftelsen institutet för mediestudier. Bloggtider ger en mycket detaljerad och intressant historieskrivning av hur bloggsfären växte fram i ett samspel med det nya mediet internet och utvecklingen av bloggverktygen. Det är just detaljerna som gör skriften intressant. Författarna koncentrera sig främst på den amerikanska delen av bloggsfären, även om Kina och Iran samt Sverige får vara med på en kant.

Som en detaljerad historieskrivning är Bloggtider utmärkt, men jag hade gärna sett mera djupgående analyser av fenomenet, särskilt av den svenska delen av bloggsfären. Men fenomenet är kanske för omoget i Sverige för att författarna utan darr tangentbordet ska våga dra ut några trender.

Detta sagt vill jag ändå rekommendera boken. Men bäst hade den naturligtvis gjort sig på en blogg, där läsarna själva kunde kommentera innehållet. Eller varför inte på en wikipedia, med tanke på att den snabba utvecklingen gjorde alla siffror inaktuella redan när boken gick i tryck.

Relaterade avsnitt