SCB: Sök den populäraste sysslan på internet

2005-12-21

För första gången har sök gått om att skicka e-post som den populäraste sysselsättningen på internet, enligt SCBs senaste undersökning om svenskarnas internetvanor. Under första kvartalet 2005 hade 70 procent av svenskarna i åldrarna 16 till 74 år sökt efter information om varor eller tjänster på internet. En uppgång med 10 procentenheter sedan samma period 2004.

Att söka information på internet är vanligast i åldrarna 25 till 34 år där hela 86 procent sökt under första kvartalet 2005. 47 procent av svenskarna i åldrarna 55 till 74 år hade sökt samma period.

Det är de äldre om inte hänger med i internetsamhället. När 97 procent av 16-24 åringarna använde internet under första kvartalet 2005, 95 procent av 25-34 åringarna och 93 procent av 35 till 44 åringarna så var andelen bland pensionärerna enbart 39 procent.

18 procent eller nästan 1,2 miljoner hade använt ett fildelningsprogram under första kvartalet 2005. Det ska bli mycket intressant att se om den siffran har minskat i nästa gång SCB mäter.

Kommentarerna är stängda