Hem » Internetreklam för 2 miljarder kronor 2006

Internetreklam för 2 miljarder kronor 2006

Internetmarknadsföring närmar sig 2 miljarder kronor 2006, enligt en prognos från Institutet för reklam och mediestatistik i deras senaste rapport, eller närmare bestämt 1 978 000 000 kronor och 6,9 procent av reklamkakan. Prognosen för internetmarknadsföringen för 2005 är 1,6 miljarder kronor vilket innebär en ökning med 26 procent sedan förra året.

Internetmarknadsföring januari-september 2005

* Banners och samarbeten. Under de tre första kvartalen under 2005 har det investerats 517
miljoner kronor i bannerannonsering, vilket är 35 procent mer än under
samma period i fjol.

* Onlinekataloger och eftertextannonser. 509 miljoner kronor under januari till september vilket är en ökning med 9,9 procent jämfört med samma period i fjol.

* Sponsrade länkar. Sökmotorannonsering eller sponsrade länkar är den kategori som ökade mest under årets tre första kvartal. Total köptes det sponsrade länkar i Sverige för 114 miljoner under perioden januari till september, enligt IRM.

* E-postreklam. Under de tre första kvartalet köptes e-postreklam för 16 miljoner. En ökning med 35 procent i jämförelse med samma period 2004.

Den goda konjunkturen, användarnas ökade tillgång och ökande användande av internet driver annonsutvecklingen på nätet. Samtidigt är just internets kvalité som medium viktigt.

* Internet annonsering ger möjlighet till dialog med publiken.

* Möjlighet att styra annonseringen ger högre träffsäkerhet.

* Möjlighet till snabba kampanjer.

* Miljön där användarna tar till sig internet är koncentrerad.

* Matbarheten som gör det lättare att följa upp kampanjer, ROI.

* Det är fortfarande billigt att annonsera på internet.

Relaterade avsnitt