Tradedoublers vinst urholkas av bonusar

2006-01-26

Förra årets stora börsintroduktion, annonsnätverket Tradedoubler, visar på en mycket blygsam vinst under 2005, enligt bokslutskommunikén. Resultatet efter skatt blev 38,9 miljoner kronor under 2005 (62,3 milj kr 2004). Medan omsättningen uppgick till 1 085,0 miljoner kronor (597,7), vilket är en ökning med 82 procent jämfört med helåret 2004.

Företaget skyller på stora kostnader för börsintroduktionen, men det är ändå förvånade att resultatet inte är bättre med tanke på hur het internetannonsmarknaden är. Och det är klart, betalar man ut 30 miljoner kronor i bonus kopplat till börsintroduktionen till vd och andra i ledningen så blir resultatet lidande.

Tradedoubler räknar med en mycket positiv marknadsutvecklingen under 2006, med växande internetannonsering och ökande e-handel. Omsättningen för helåret 2006 beräknas väsentligt överstiga innevarande år. Utvecklingen drivs av att konsumenterna ägnar allt mer tid åt internet och parallellt med detta förväntas internetannonseringens effektivitet att öka. Tradedoubler kommer att fortsätta att expandera in i ytterligare ett eller ett par länder under 2006.

Tillväxten i Norden under 2005 låg på 95 procent. Vilket är bättre än i Storbritannien (62 procent) och Tyskland (46 procent), men sämre än Frankrike med 124 procent ökning av omsättningen.

2 comments on “Tradedoublers vinst urholkas av bonusar

  1. Jag har jobbat på TradeDoubler tidigare, så detta får väl tas med en nypa salt. Dock. TradeDoubler växt betydligt snabbare än Internetannonsmarknaden som helhet (82 % mot cirka 30 % för marknaden (har inte kollat exakt siffra, sök har växt snabbare). Resultatet före kostnader för börsintroduktionen har växt nästan lika snabbt och vinstmarginalen som andel av bruttoresultatet är hög. Som bolag har TradeDoubler helt klart levererat ett bra resultat. Att sedan ägarna väljer att låta bolaget betala ut en bonus till ledningen har väldigt lite med hur bolaget har klarat sig på marknaden att göra.

  2. Urban Lindstedt jan 30, 2006

    Jag är ändå förvånad att de inte gör ett bättre resultat. Och jag tycker att det är ganska intressant information till aktieägarna att halva vinsten raderas ut av bonusar till ledningen. Jag är ändå övertygad att Tradedoubler har framtiden för sig. Men lite kritisk udd skadar aldrig.