Sökordsmarknadföring tappade på helåret 2005

2006-05-02

Sökordsannonseringen ökade med 58 procent till 146 miljoner kronor under 2005, enligt Institutet för reklam- och mediestatistik. Men tillväxten på helår är betydligt lägre än tredje kvartalet 2005 då sökannonseringen ökade med 100 procent.

Internetannonseringen ökade med 24,5 procent till 1,65 miljarder kronor under 2005. Internet tog 2005 3 procent av hela reklamkakan. Hela mediekakan växte med 7 procent under 2005.

De enda medier som minskade sin annonsomsättning under 2005 var butiksmedia och kataloger som båda backade med drygt 3 procent. Det är lätt att göra kopplingen att sök tar av katalogerna. Annonseringen i populärpress uppvisar en nolltillväxt jämfört med föregående år.

Under första kvartalet 2006 ökade internetannonseringen med hela 46 procent jämfört med första kvartalet i fjol. Under första kvartalet utgör internetannonseringen hela 8 procent av de totala medieinvesteringarna

One comment on “Sökordsmarknadföring tappade på helåret 2005

  1. Neo Palet maj 4, 2006

    Att IRM:s siffror inte riktigt hänger med beror nog mer på att de uppgiftslämnare som lämnar siffror varierar från kvartal till kvartal än att marknaden inte ökar. Värt att också notera är att den största aktören (Google) INTE är en uppgiftslämnare till IRM !?