Sökstrategi för tidningsföretagen

2006-11-23

Tidningar har goda förutsättningar att få fler besökare, varav många helt nya, via sökmotorerna. Men den som regelbundet använder sökmotorer vet att de största dagstidningarna ständigt blir utkonkurrerade av oberoende bloggare i kampen om sökpubliken. Tidningsledningarna saknar helt ett strategiskt tänkande kring sök.

1) Inse att gamla nyheter är värdefulla i en värld där de flesta svenskar regelbundet använder sökmotorer. Sökmotorerna håller inte bara gårdagens nyheter levande utan ger också en stor andel nya besökare som normalt inte läser er tidning. Sökmotorer kan driva trafik till undersidor och möjliggöra högre annonspriser på underavdelningar.

2) Sökmotorvänlighet ska vara vägledande vid upphandling och anpassning av ert publiceringsverktyg. Om ert nuvarande publiceringsverktyg är svårt att anpassa till sökmotorer bör ni allvarligt överväga att byta. Är sajten byggd med ramar bör ni bygga om från grunden.

3) Sökmotoroptimering är affärskritisk verksamhet för ett tidningsföretag och kunskapen bör finnas inom företaget. Skicka medarbetare på kurser och konferenser om sökmarknadsföring. Och låt dem avsätta tid för att följa bloggar och forum som handlar om sökoptimering.

4) Sätt upp tydliga mål för hur stor andel av trafiken som ska komma från sökmotorerna. Ett rimligt första delmål kan vara att 40 procent av besökarna ska komma från sökmotorerna. Om ni redan uppfyller det målet – höja ribban. Det finns populära sajter som får 95 procent av trafiken via sökmotorer.

5) Säkerställ genom utbildning att alla på redaktionen förstår vikten av optimering. Fler läsare är moroten som får reportrar att skriver rubriker och ingresser som både sökmotorer och läsare gillar.

6) Vad ni än gör kommer läsarna alltid före sökmotorerna. Det är läsare och inte sökmotorer som läser tidningen och en allt för hårt optimerad sajt med tråkiga rubriker och trist utseende kommer att stöta bort läsarna.

7) Sökmotorer älskar länkar – både ingående och utgående. Var inte rädd att länka till sidor utanför tidningen, även utgående länkar höjer er sökmotorstatus.

8) Inför rutinen att alla reportrar skickar mejl till intervjuade där de uppmanar dem att länka till artikeln där de är med. Konsekvent genomförd kommer denna åtgärd att göra er oslagbara i sökmotorerna.

9) Studera söktrafiken noggrant och följ kontinuerligt upp sökstatistiken. Lär er av artiklar som ger mycket söktrafik. Diskutera dem på redaktionsmöten.

10) Spara allt innehåll uppe på webben och bryt aldrig länkar.

One comment on “Sökstrategi för tidningsföretagen