Rätt e-butik för ditt företag

2006-11-29

Det finns många fallgropar för entreprenörer som ska välja e-handelssystem för sin nätsatsning. Bara mängden e-handelssystem på den svenska marknaden kan få de flesta att tappa modet. Nästa varenda webbyrå har en e-handelsmodul som den marknadsför. Sedan finns det renodlade e-handelssystem: allt ifrån gratis open source-lösningar, billiga färdiga program för installation på egna servrar, publiceringssystem med e-handel som extra funktion, mer avancerade hostade e-handelslösningar, megasystem för flera kanaler och butiker och rena konsultlösningar där butiken byggs upp från grunden med en e-handelsmotor i botten.

Valet är svårt oavsett resurser och ambitioner. Den som inte vet vad han vill är riktigt illa ute. Priset är aldrig oväsentligt, men jakten på den billigaste lösningen kan sluta med att du spenderar betydligt mer pengar än du planerat på konsulttimmar för att anpassa en stelbent lösning för att i slutändan tvingas byta upp dig till ett mer avancerat system. Det gäller att tänka framåt så ditt företag inte upptäcker att ni växt ur ert e-handelssystem efter några månaders drift.

Kulturkrock
Problemet med att upphandla e-handelssystem är att två olika kulturer krockar. Det skär sig mellan teknikerna som bygger och säljer e-handelssystem samt marknadsfolk som köper e-handelssystemen. Teknikerna pratar ett annat språk och har ofta ett annat fokus än marknads- och försäljningsfolket som är de som ska arbeta med e-handelssystemen i slutändan.

Varför e-handel?
Det viktigaste vid val av e-handelssystem är att definiera varför företaget startar e-handel. Vad som är syftet med satsning? Handlar det om att skapa en stor marknadsplats eller bara en inköpskanal för existerande kunder? Är e-handelssatsningen strategisk för företaget eller handlar det bara om ett extra marknadsföringsfönster? Vill man få ner transaktionskostnaderna? Är det en fråga om marknadsföring av de traditionella kanalerna eller ska företaget stöpas om från grunden?

När ledningen kommit fram till hur viktig satsningen är det enklare att gå vidare och reda ut vilka funktioner som är nödvändiga. Om det handlar att sälja en enskild produkt som ett hobbyprojekt så kanske det inte ens behövs något e-handelssystem utan det räcker med en vanlig hemsida och ett beställningsformulär. Handlar det om en mindre e-handelssatsning för att sälja ett fåtal produkter vid sidan om den vanliga verksamheten räcker det kanske med en färdig billig lösning utan kopplingar till de vanliga affärssystemen. Men är det en större satsning så är det desto viktigare att kartlägga företagets processer från inköp av varan till leverans till slutkund.

Många företag har bara bestämt sig för att de vill ha e-handel utan att inse att det måste få konsekvenser för organisationen. En strategisk satsning kräver kartläggning av processerna. Här gäller det att fundera på hur informationen på sajten ska uppdateras. Att koppla ihop affärssystem med e-butiken är ingen lätt uppgift.

Fel krav
Det märkliga vid beställning av e-handelssystem är att beställarna ofta snöar in på ganska oväsentliga tekniska detaljer som om det ska vara Apache-servrar, Linux eller Microsoft, istället för att låta säljprocessen vara det vägledande. E-handelssystem handlar om att sälja. Ingenting annat.
En viktig fråga är hur du får besökare till butiken. Allt för många e-handelssystem har glömt bort sökmotorerna. Om inte kunderna hittar dig via sökmotorerna så måste du ha stora resurser till marknadsföring. Rena html-lösningar fungerar generellt betydligt bättre i sökmotorerna är databasgenererade asp- eller php-lösningar. Systemen bör kunna skapa rena länkmenyer och alla nödvändiga metataggar för varje produkt. En B2B-sajt som är en ren beställningssida för inarbetetade kunder behöver kanske inte tänka för mycket på Google, men för en B2C-sajt kan det vara avgörande.

Testa systemen
Gå in på referenskundernas butiker och beställ varor och titta med ett kritiskt öga på funktionerna. En för kunderna obegriplig knapp, en felplacerad kassasummering, krav på registrering innan inköp är detaljer som kan sänka din shop. Sedan hoppar många över självklarheten att kontakta referenskunder. Om du bara tittar på referenskundernas butik så vet du inte vägen dit. Det kan handla om hundratals timmar av anpassningar innan systemen fungerar. Det får du aldrig veta om du inte pratar med referenskunderna.

En leverantör måste också kunna garantera driftsäkerheten 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Eftersom all nertid är förlorade pengar.

Kravspecen
När företaget vet omfattningen och syftet med sin e-handelssatsning är det lättare att hitta rätt nivå på e-handelssystemen. Handlar det om att sälja ett fåtal produkter vid sidan om den vanliga verksamheten så räcker det med en färdig billig lösning. Är ambitionerna högre måste man fundera på integrationen med sina vanliga affärssystem. Om din e-butik ska vara ett viktigt skyltfönster utåt blir design och möjligheten att anpassa butiken efter dina egna behov allt viktigare. Är det en lösning som ska fungera i flera länder eller behöver du flera olika butiker, då har du lämnat de färdiga lösningarna långt bakom dig och behöver hundratals konsulttimmar för att bygga en optimerad butik. De billigaste lösningarna är ofta väldigt hårdkodade vilket gör det svårt att ändra på någonting.

Kostnaderna kommer med tiden
Många glömmer att den initiala investeringen att sätta upp ett e-handelssystem är en liten del av kostnaderna. De stora kostnaderna är att uppdatera och utveckla systemet och de kan bli betydligt högre för ett billigt system är för ett dyrare. Det är inte ovanligt att nyblivna e-handlare ganska snabbt växer ur kostymen.

E-handel är en för viktig fråga att skötas av it-avdelningen eller för den delen marknadsavdelningen.
Att starta e-handel ska upp på management nivå. Det är sällan ledningen har pratat ihop sig om en e-handelsatsning. Man vet bara att man vill ha e-handel.

Tänk stort
Internationell expansion är alltid en möjlighet vid e-handel. Även små aktörer kan sätta upp olika butiker för olika målgrupper och olika affärsmodeller: en butik för kvinnor, en annan för män, en för företag och en annan för privatpersoner, en för varumärke A och en annan för varumärke B. Med den strategin kan även en liten aktör sitta med 20 butiker och då gäller det att systemen och integrationen fungerar.

Produktutveckling
En annan aspekt är leverantörens produktutveckling. Hur ser deras planer för utveckling av e-handelssystemet ut? Hur ser på framtiden i ett kortare och längre perspektiv? Vilka nya funktioner kommer de att släppa i framtiden?

Supportorganisationen är en annan viktig fråga vid val av e-handelssystem. Har de tillgänglig support dygnet runt?

När man tittar på kraven på funktionalitet måste man se till alla avdelningars behov. Vad behöver inköpsavdelningen? Kan de lätt följa upp försäljningen? Vad behöver ekonomiavdelningen? Kräver fakturering onödig handpåläggning? Vad behöver säljavdelningen? Kan de enkelt skapa spännande kampanjer? Och så vidare.

Vänta inte heller med att läsa avtalen tills det är dags att skriva på. Redan tidigt i upphandlingsprocessen bör ni titta på avtalet för att se vad som ingår och vad leverantören vill friskriva sig ansvar för. Titta på vem som tar ansvar om något går snett.

Det är svårt att beställa alla typer av e-handelssystem. Därför kan det väl använda pengar anlita en fristående upphandlingskonsult. Är det en liten satsning så räcker det kanske att beställa tid hos en konsult för att bara under ett par timmar diskutera alla fallgropar och vilka krav du bör ställa på systemen. Det kan spara dig många sköna kronor i framtiden.

Fler e-handelsguider och e-handelsnyheter hittar du hos E-handelstrender.

One comment on “Rätt e-butik för ditt företag