Wikipedia en tveksam referens

2007-02-22

Jens Sundström på Forskarbloggen är kluven till att hans studenter använder Wikipedia som källa i sina uppsatser.

Väldigt många av dagens universitets studenter använder sig av internet för att söka bakgrundsinformation till sina litteraturuppgifter och det är inte ovanligt att de refererar till wikipedia, denna (o)vana är förmodligen grundlagd redan från gymnasietiden. Jag har inte bestämt mig för om jag tycker det är bra eller dåligt, helst skulle man ju se att studenter på universitetsnivå refererar till vetenskapliga tidskrifter men kvaliteten på många ämnen på Wikipedia håller ibland tämligen hög standard, problemet är ju bara att studenter ofta har svårigheter att bedöma vilka ämnen som är korrekt beskrivna och vilka som inte är det.

Jag älskar Wikipedia, men jag skulle aldrig citera den som källa utan mer för att orientera mig inom ett ämne och hitta länkar till andra källor.

One comment on “Wikipedia en tveksam referens

  1. Magnus okt 1, 2008

    Läste (nånstans…) att wikipedia innehåller i genomsnitt samma mängd faktafel som Encyclopedia Britannica. Dock är innehållet per definition ej stabilt. Varför ska en källa vara giltig eller ej? Alla källor kan ifrågasättas, men en källa som idag inte innehåller samma sak som igår innebär naturligtvis extra stora problem, och det är den förståelsen som måste till för den som tror att wikipedia är en bra referens. Man måste skilja på “sanningshalt” och flyktigheten i informationen.