Hem » Svämma över Storebror

Svämma över Storebror

Efter att felaktigt blivit uppsatt på FBI:s terroristlista valde Hassan Elahi att lägga ut hela sitt liv på webben i förebyggande syfte. Alla hans rörelser registreras av en GSP-sändare för att visas på en karta i realtid, varje kontokortstransaktion och hundratals bilder från hans liv läggs ut så att Storebror alltid kan se allt vad konstprofessorn från Bangladesh gör.

Sajten har blivit det enda säkra sättet för honom att hålla sig borta från Guantanomo. Grundidén är att om alla lägger ut allt om sig själv på webben kommer myndigheterna mista överblicken. Myndigheterna är fortfarande intresserade, det kan Elahi se i besöksloggen. Wired har skrivit om Elahis intressanta integritets implosion.

Mejl, bloggar, Flickr, MySpace, webcams, ICA Kort och så vidare. Vår enda chans är att flöda över Storebror med information.

Relaterade avsnitt