Sociala webbens värde

2007-06-02

I samma ögonblick som jag bestämde mig för att inte åka till Reboot i Köpenhamn så ångrade jag mig. BBC och Erik Stattin är åtminstone på plats.

På Reboot vet man att framtidens värdeskapande ligger i att kontrollera användarnas utdelning av innehåll. En av deltagarna Ross Mayfield från det socialmjukvaruföretaget Socialtext summerar:

Everyone that is doing well, and the greatest pattern of Web 2.0, is creating value by sharing control.

Kommentarerna är stängda