Hem » Mediebyråerna ökar internetmarknadsföringen

Mediebyråerna ökar internetmarknadsföringen

Internetannonseringen gått upp med 59 procent under första halvåret 2007 i jämförelse med samma period 2006 när föreningen Sverige Mediebyråer summerar medieinvesteringarna hos sina medlemmar. Under samma tid drog mediebyråerna ner på annonseringen i kvällspressen med 13 procent.

10,8 procent av mediebyråernas investeringar gick till internet. Bara tv (35,1 procent) och Dagspress storstad (18,9 procent) tar en större del av de stora annonsörernas medieinvesteringar. Siffrorna visar att de stora annonsörerna på allvar använder internet som marknadsföringskanal.

En genomsnittlig dag ägnade svenskarna 14,4 procent av sin medietid åt internet och 27, 4 procent åt tv, enligt Nordicom, så medieinvesteringarna börjar närma sig våra medievanor i tid.

Relaterade avsnitt