Svårt att blåsa liv sociala webbar

2007-11-01

Rasmus på Daytona skriver intressant om myten om användargenererat innehåll:

Den långa svansen har med andra ord ofta ett mycket kort och viktigt huvud när det gäller sådant användarinnehåll som kräver en viss investering i skapandet. Ju mer komplicerat innehåll, desto kortare huvud. Lyckas man inte attrahera just de poweranvändare som ska utgöra detta huvud, och alltså skapa bulken av innehållet, är man dödens. Det är riskabelt att satsa på användargenererat innehåll.

På Webbadagarna berättade också Henrik Torstensson hur han för några år sedan försökte klona Facebook utan att lyckas. Det finns inget sorgligare än en social nätverssajt som saknar socialt liv.

Kommentarerna är stängda