Färre klick på Googles sponsrade länkar

2008-03-06

Trots att antalet sökningar på Google ökade med 9 procent mellan december 2007 och januari 2008 så minskade antalet klick på Googles sponsrade länkar med sju procent under samma period, enligt analysföretaget ComScore. Om man jämför antal klick i januari 2008 med samma månad året innan var tillväxten mycket blygsam. Även Yahoo har sett minskade antal klick.

ComScores rapport fick Googles aktie att dyka på den amerikanska teknikbörsen Nasdaq eftersom marknaden bedömde att den dåliga ekonomiska utvecklingen i USA påverkat annonsklicken hos Google.

Men ComScore menar att analytikerna dragit fel slutsatser utifrån deras statistik. Minskningen av antal klick beror snarare på Googles eget kvalitetsarbete som resulterar i färre visningar av annonser, än nedgången i den amerikanska ekonomin. Genom justering av Google Adwords kvalitetspoäng på annonser så visas helt enkelt färre annonser eftersom mindre relevanta annonser tvingas bjuda mer för sin position eller inte visas alls.

– Det finns inga bevis för att besökarna klickar på sponsrade länkar i mindre utsträckning än tidigare, skriver Magid Abraham på ComScore.

Kommentarerna är stängda