Människan styr sök 4.0

2008-06-04

Människorna får en allt större betydelse för sökresultatet i framtiden. Sökgurun Danny Sullivan ser personaliserat sök och mänskligt redigerade sökresultat som viktiga delar i nästa steg i utvecklingen av sökmotorer.

Enter humans. A human editor, reviewing results like that, can immediately spot junk that should get yanked. Even better, a human editor could act as a curator. How hard can it be to find 10 quality sites that should come up for that or other terms?

Problemen med dagens sökteknologi blir allt mer uppenbara ju fler hemsidor och internetanvändare vi får. Hur ska sökmotorerna kunna presentera ett relevant resultat i en allt större höstack av information? En lösning är att låta människan, inte algoritmen, få en större betydelse för rankingen av hemsidor.

Danny Sullivan delar in sökmotorutvecklingen i fyra steg:
Sök 1.0 (1996): Sidor rankas med hjälp innehållet på sidorna. Här var det Altavista som dominerade.

Sök 2.0 (1998): Sidor rankas med hjälp av länkar utanför sidorna. Google kom från ingenstans, utan en affärsmodell och blev världens största medieföretag tack vare konceptet PageRank där sidor rankades efter hur många länkar som pekade mot dem.

Sök 3.0 (2007): Sökresultat från specialsökmotorer blandas med det vanliga sökresultatet. Google införde universiellt sök i maj 2007 och både Yahoo och Live Search följde efter.

Sök 4:0 (2008): Sökresultatet påverkas av dina personliga sökmönster och mänskliga redaktörer. Här är Mahalo och Wiki Search två exempel på mänskligt redigerade sökmotorer. Men också svenska Twingly som när som helst kommer ur betan.

Google personaliserar redan sökresultatet genom att lagra användarens sök- och klickmönster när de är inloggade för att kunna presentera ett resultat anpassat för den enskilde individen. Här är det den enskildes användarmönster styr sökresultatet.

Redan idag påverkas sökresultaten hos Google av hur alla användarna klickar i sökresultaten. Inga klick visar att resultatet inte motsvarade sökarens förväntningar. Sökmotor Mahalo driver detta ett steg till genom att låta mänskliga redaktörer redigera sökresultatet för vissa sökningar.

Utvecklingen inom sök är fortfarande i barnstadiet. Sökmotorerna kommer att bli bättre att förstå våra önskningar i framtiden.

2 comments on “Människan styr sök 4.0

  1. Intressant är även hur sök ska fungera i mer bärbara datorer. Mindre skärmar och att få tag i information när man väl behöver det. Några av de som startade sökmtoroptimerings- och sökmotormarknadsföretaget Relevant Traffic och som har sålt till Kinnevik ska tydligen dra igång något inom det. De har ju under en längre tid arbetat nära Nokia.