Underskatta aldrig hyperlänken

2009-09-04

Trots att tidningarna var tidigt ut på nätet har de inte velat släppa den ursprungliga papperstidningen som ram för sina webbupplagor. Visst kryddar de webbartiklarna med lite videos, ljudfiler, länkar och kommentarfunktioner, men webbtexterna är i princip identiska med sina pappersdito. Det är naturligtvis tryggt för läsarna och redaktionen, men efter 15 år med webbtidningar tycker man att webbtexterna borde vara mer interaktiva.

Här är länken, eller det mer högtidigt hyperlänken, vägen till mer levande webbtexter. Genom att länka mer får läsarna en sannare bild av hur en artikel faktiskt kommit till. Länkar ger möjlighet till fördjupning och berikar en artikel med gratis innehåll.

I nästa steg handlar det om att släppa in läsarna att bidra till en text med bilder, sms, pingar, kommentarer och fördjupningar. Här känns dagens kommentarfält som alltför sterila för att verkligen göra någon skillnad. Den klassiska tidningsartikeln fyller sin funktion att förmedla någurlunda säkerställt information, men jag skulle ändå vilja se experiment med mer kolloberativa artikelformer. Om Wikipedia klarar det med frivilligarbetare så borde tidningarna klara med sina anställda.

Kommentarerna är stängda