Så mycket är e-butiken värd

2011-04-11

Idag finns det en rad aktörer som är intresserade av att köpa upp framgångsrika mindre e-handlare för att skapa tillväxt och bredd i sina koncerner. Cdon Group och Ink Club har köpt flera näthandlare de senaste åren. Tidningsbolaget Stampen har också visat intresse för e-handlare. Frågan är hur mycket en framgångsrik e-handlare är värd?

Den 31 mars 2010 köpte Cdon Group 90,1 procent av aktierna i Lekmer för 7,2 miljoner kronor. Bolaget värderades alltså till 8 miljoner kronor. Lekmer omsatte under det förlängda räkenskapsåret 20090101-2010401 14,1 miljoner kronor och gjorde en mindre förlust. Om man räknar om det till 12 månader blir omsättningen per år 10,5 miljoner kronor. Köpesumman här blir 0,76 gånger omsättningen, men då behåller grundarna 9,9 procent av aktierna som lätt kommer att flerdubblas i värde de närmaste åren.

Den 31 januari 2011 köpte Cdon Group 90,1 procent av aktierna i Rum21 AB för 10 miljoner kronor. Bolaget värderades alltså till 11 miljoner kronor. Rum21 omsatte 11,2 miljoner kronor 2010. Köpesumman här blir 0,89 gånger omsättningen, men då behåller grundarna 9,9 procent av aktierna som kommer flerdubblas i värde de närmaste åren.

I augusti 2007 köpte Cdon 90 procent av aktierna i Nelly för 14,6 miljoner kronor. Bolaget värderades alltså till 16,2 miljoner kronor. Nelly omsatte 15,2 miljoner kronor under det brutna räkenskapsåret som slutade i augusti 2007 och gjorde en förlust efter finansnetto på 2,4 miljoner. Köpesumman här blir 1 gång omsättningen, men då behöll grundarna 10 procent av aktierna. Den 15 oktober 2010 köpte Cdon Group 5,54 procent av aktierna från grundarna för 21 miljoner kronor.

Utifrån dessa affärer kan man slå fast att ett bolag måste omsätta minst 10 miljoner kronor, ha kraftig tillväxt samt finnas i ett intressant segment för att Cdon Group ska öppna plånboken. Då kan grundarna räkna med en gång omsättningen för 90 procent av aktierna.

Kommentarerna är stängda