Önskefoto är död, länge leve Online Brands

2011-04-28

En av det senaste årets mer spännande omstruktureringar av ett nätföretag är hur Önskefoto, som sålde framkallning på distans, blev Online Brands med inriktning på e-handel mot kvinnor. Målet är att bli störst på smycken på nätet. Först outsourcades Önskesfotos bildproduktion, sedan köptes Hedbergs Guld & Silver.

Online Brand väljer att fokusera på smyckesverksamheten som 2010 omsatte 11,5 miljoner kronor. Efter förra årets köp av Hedbergs guld & silver köpte Online Brand i år nätbutiken Jewel.se som omsatte 800 000 kronor under 2010.

För att kunna genomföra sin nya strategi med e-handel riktade mot kvinnor såldes i år framkallningsverksamheten för 12 miljoner kronor till holländska Albumprinter. Framkallningsverksamheten omsatte förra året 35,2 miljoner kronor och stod för 76 procent av koncernens omsättning.

Online Brands har dessutom fyllt på sin kassa genom att sälja industrifastigheter och efter att ha löst sina egna lån på fastigheten blev nettotillskottet i kassan 2,2 miljoner kronor.

Brand Online gör analysen att smyckesbranschen är konservativ och trögrörlig. Den domineras av en aktör med ett stort antal butiker. Därför har utvecklingen av e-handel varit långsam. Genom det starka varumärket Hedbergs Guld och Silver samt Online Brands kompetens inom e-handel räknar de med att bli en ledande spelare inom e-handel med smycken.

Kommentarerna är stängda