Hem » Stor data kräver nytänkande

Stor data kräver nytänkande

Vi är på väg från värld där ett begränsat urval datainformation måste inordnas i välstrukturerade tabeller till en framtid där verktyg letar mening och samband i massiva ostrukturerade mängder data – exempelvis webben. Ett aktuellt och obehagligt exempel på det senare är den amerikanska underrättelseorganisationen NSA övervakning av elektronisk kommunikation världen över. Ett mera uppmuntrande exempel är hur Google kan följa influensaspridning i realtid. Google har samkört av användarnas sökningar runt hela världen tillsammans med data om hur influensan har spridit sig för att under nästa pandemi kunna analysera smittspridning i realtid. Google sitter alltså inte tänker ut självklara sökningar kring influensasymtom utan låter analysverktygen hitta sambanden själva på alla språk och marknader. Här krävs feta servrar och gigantiska hårddiskar.

”Big data” vilar på våra allt kraftfullare datorer tillsammans med nästan gratis lagringsutrymme. Gränserna sätts mer av fantasin än fysiska begränsningar. I exemplet NSA kan vi ju fundera på om det verkligen är rätt att övervaka alla för att fånga en handfull terrorister.

Big data gör det möjligt att analysera samhället på ett helt nytt sätt. Frågan är om vi verkligen vill ge politiker och byråkrater dessa möjligheter? Inom näringslivet är möjligheterna minst lika stora. Big Data kan göra det enklare att förutse efterfrågan och prisförändringar. Big data kan också användas för att ge konsumenterna större makt över företagen genom nya möjligheter att förutse exempelvis bästa tiden för att köpa en flygbiljett. E-handlare skulle kunna förstå kunderna bättre än de gör själva.

Big data är redan här. Det handlar mer om att lära sig se möjligheterna med att kunna fånga in alla data istället för ett urval. Sedan får vi inte glömma integriteten när allt blir analyserbart.

Relaterade avsnitt