Norge är vår första marknad

2014-12-02

Norge

Många e-handlare drömmer om att lyckas på stora marknader som Tyskland, Storbritannien eller USA, men Norge är den självklara första utlandsmarknaden för svenska e-handlare.

Norrmännen är vana med en hög prisnivå, de har pengar och de gillar att handla på nätet. De handlar från utlandet i mycket större utsträckning än de försiktigare svenskarna. Våra norska bröder och systrar handlar främst från USA, Storbritannien och Kina, men sedan kommer Sverige, enligt rapporten E-handeln i Norden Q2 2014.

Storleken på marknaden, den lilla valutan och att de inte är medlemmar i EU gör att de stora e-handelsländerna inte har Norge som en prioriterad marknad. Därför bör svenska e-handlare vårda sina norska kunder. Norrmännen accepterar dessutom att kundtjänsten kommunicerar på svenska med dem.

Vi har ett högt e-handelskunnande i Sverige. Det bör vi utnyttja i Norge där Sverige och svenskarna ofta uppfattas som något positivt. Det är inte heller nödvändigt att starta ett norskt dotterbolag för att sälja till Norge.

Viktigaste faktorerna för att lyckas i Norge är:

  • Översätt sajten till norska med hjälp av professionella översättare.
  • Använd en norsk toppdomän .no
  • Erbjud kunderna möjligheten att betala med norska kronor
  • Utred tullreglerna noggrant. Många produkter är tullfria idag

One comment on “Norge är vår första marknad