Big data kommer skilja vinnare från förlorare

2015-02-13

Data är det viktigaste konkurrensmedlet på nätet. Den som lyckas utnyttja dagens enorma datamängder är en vinnare.

Det flesta e-handlare förstår vikten av att analysera besökstrafik oavsett trafikkälla. Genom smarta verktyg som Apptus och Nosto kan de också presentera relevanta produkter för rätt kund i rätt ögonblick. Men frågan är hur många svenska aktörer som verkligen utnyttjar all data fullt ut.

Det gäller ju att hålla ihop sitt varumärke på webbplatsen, nätbutiken, bloggen, nyhetsbrevet, Facebook, Twitter, annonsnätverken och Instagram. Med analys och data går det att knyta ihop alla digitala kanaler för att sedan vara relevant var än besökaren möter ditt varumärke. Att förstå vad användarna vill ha är en miljardbusiness.

När strukturerad data i företagens databaser kompletteras med ostrukturerad data på webben, sociala medier och uppkopplade prylar gör mängden att vi måste se på data på ett nytt sätt. Vanliga analysmetoder fungerar inte längre. Det är denna verklighet som fått Googles styrelseordförande, Eric Schmidt att hävda att internet kommer att försvinna.

– Det kommer att finnas så många IP-adresser … så många enheter, sensorer, saker som du bär, saker som du interagerar med att du inte ens känner det. Det kommer att vara en del av din närvaro hela tiden. Tänk dig att du går in i ett rum, och rummet är dynamiskt. Med din tillåtelse interagerar du med de saker som händer i rummet, sade han på World Economic Forum i Davos.

Vad Schmidt pekar på är att det inte längre bara handlar om data från databaser, sociala medier och webben. Med ”internet of things” ökar mängden data exponentiellt. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna för vilken data vi kan använda.

Ursprungligen användes data för att registrera försäljning. Datan var inte särskilt omfattande och den var snyggt sorterad i databaser och excel-ark. Med dagens datamängder tillsammans med verktyg som gör den möjlig att analysera, går det att nå mycket längre. Snygga och prydliga databaser tillsammans med petabytes av ostrukturerad data från sociala medier och sökmotorer gör data till en resurs i sig.

Big Data har varit temat på varenda teknikkonferens med självaktning. Det är ett begrepp som tolkas olika och fylls med innehåll efter behov. Men grunden är att 98 procent av jordens information idag är digitaliserad och därmed möjlig att processa. Big data kommer att förändra hur vi förstår världen. Vi är vana att se världen i orsakssamband där händelse A påverkar händelse B. Analysmetoderna inom Big Data nöjer sig med att konstatera ett sannolikt samband mellan två händelser. Den finner mönster i datamängderna och i världen, och låter oss agera utan omvägen via förståelse av orsak och verkan. Detta är översättningstjänsten Google Translate ett bra exempel på.

Google Translate bryr sig inte om grammatiska regler. Istället har hittar Google Translate statistiska samband med hur ord förekommer i deras enorma databaser. Och även om Google Translate inte översätter perfekt så är resultaten fullt begripliga. På samma sätt kan Google följa influensasmitta i världen. Inte genom att översätta sökningar som snuva eller värk i kroppen runt om på jorden utan stället hittas samband mellan historiska sökningar och tidigare rapporter om smittspridning från tidigare influensavågor. Dessa samband kan sedan hjälpa oss att följa nya influensor.

Den som kan förutspå sin egen marknad har allt att vinna. Den med mest data vinner.

Krönikan har tidigare publicerats hos Jajja Magazine.

2 comments on “Big data kommer skilja vinnare från förlorare