Home » Martech-strategi för e-handlare
Martech

Martech-strategi för e-handlare

Martech är infrastrukturen för marknadsföring och e-handel. Problemet är att företagen nästan drunknar i olika system som överlappar varandras funktionalitet, underutnyttjas eller kanske inte ens används.

Idag finns det 10 000+ martech-tjänster. Frågan är hur du bringar ordning bland systemen för maximalt utnyttjande?

I detta avsnitt av podden Ehandelstrender samtalar programledaren Urban Lindstedt med Martin Edenström är regionchef på konsultbolaget Concid och han driver bloggen MKSE.com. Han är något av en martech-expert.

Martech är ett samlingsbegrepp för 10 000-tals saas-tjänster som hjälper företag att digitaliseras. Efterfrågan drivs av behoven att förenkla och effektivisera digital kommunikation och försäljning. Utbudet drivs av en stark startup-kultur som vill hitta verkliga problem att lösa och oändligt med riskkapital.

Det finns ett stort värde i att systematiskt gå igenom vilka martech-verktyg ditt företag använder och se till att de används och används på rätt sätt. Säga upp dubletter och kanske hitta bättre martech-verktyg.

Som alltid när det gäller teknik bör man börja med den egna personalen och se till att de hänger med i utvecklingen.

Relaterade avsnitt