Home » Vad är Google Snippets?

Vad är Google Snippets?

Ehandelstrender låter Growth hacker Jorge Castro berättar mer.

I vår alltmer digitala värld finns det oändliga mängder med information och data tillgängligt. Det kan göra det utmanande att synas och sticka ut i mängden på nätet. Är du i behov av trafik till dina sidor kan det vara värt att du fördjupar dig i Google Snippets och hur du kan få dessa att ge dig fördelar. Här kommer en introduktion nedan.

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning
Jorge Castro visar exemplet ovan som hämtats från sökordet ”produktbeskrivningar” där e-handelsplattformen starweb rankar högt.

Vad är Google Snippets?

Kort beskrivet är Google Snippets sammanfattande utdrag från en sida som avser att ge dig svar på frågan du sökt på utan att du ska behöva klicka på en länk.

Texten som ofta är mellan 40 och 50 ord visas då ovanför länken till sidan det kommer ifrån. Som användare kan du då snabbt hitta svaret på frågan och klicka vidare på länken för att hitta mer information.

Finns olika typer av snippets:

  • Paragraph. Ger oftast svar direkt i form av text och bild.
  • Listor. Tänk dig ”Populära resmål i europa”
  • Table. Tänk dig ”länder med högst trafikböter”

Google Snippets hjälper dig att komma högt bland sökresultaten

När du gör sökningar på Google så visas resultaten i en rangordning där de som är mest relevanta för dig och din fråga ligger högst upp. Att komma högt upp i denna lista kommer generera fler klick och därmed mer trafik till dina sidor på nätet. Därför är det viktigt att du gör det du kan för att hamna så långt upp som möjligt bland träffarna.

Något förenklat kan Google Snippets sägas vara en genväg till att komma högt upp i listan av träffar på Google. Analytiker menar att användning av Google Snippets ger ökad trafik till dina sidor, bättre varumärkeskännedom och högre förtroende. Det finns alltså allt att vinna på att använda detta.

Tips för att skriva bra Google Snippets:

  • Håll texten kort. Kring 40 – 50 ord är lagom.
  • Utforma din text som en FAQ för att hitta lämpligt språk.
  • Se till att texten är faktabaserad utan personliga åsikter
  • Använd gärna tabeller eller listor
  • Använd de ord och termer som förekommer inom ditt område

Relaterade avsnitt