Growth hacking är en metod för tillväxt som utvecklats av startups inom mjukvaror. Fokus på kunden och kundresan gör growth hacking intressant för e-handlare som vill växa. Growth hacking borde vara ett självklart arbetssätt för alla e-handlare.

Growth hacking skiljer inte på produktdesign, produkteffektivitet från marknadsföring. Vägen dit är löpande tester och en öppenhet för okonventionella metoder och en vilja att förändra.

I avsnitt 132 av podden Ehandelstrender samtalar programledaren Urban Lindstedt med Joni Lindgren som är growth director på den digitala byrån Rebel and Bird som arbetar med några av Sveriges största varumärken. De har bland annat varit med och byggt upp Spotifys growth-metodik. Joni Lindgren driver också Growthpodden.

Growth hacking kan vara utmanande att arbeta med inom traditionella organisationer där roller och ansvar är hierarkisk organiserat. När backloggen växer för utvecklingsarbetet kan det vara svårt för growth-teamet att gå före i kön även om de har hårda siffror att stötta sitt case med.

En fallgrop med growht hacking är att lärdomarna från testerna inte fångas upp av organisationen. Det är viktigt att någon äger och är ansvarig för lärdomar som vinns genom testerna.

Det finns alltid lågt hängde frukter inom growht hacking som kan användas för att övertyga konservativa organisationer.

Tydlighet mot målgrupp

Nisch och tydlighet mot målgruppen är de första orden som kommer när man analyserar nätbutiken My Perfect Day som säljer festtillbehör med stil.

Grundaren Pauline Grindvall är journalisten som under planeringen av sitt eget bröllop hittade ett hål på marknaden och blev framgångsrik e-handlare.

I avsnitt 118 av podden eHandelstrender samtalar programledaren Urban Lindstedt med My Perfect Days grundare och vd Pauline Grindvall, som också är styrelseledamot för organisationen Svensk Digital Handel.

My Perfect Day hittade produkter, en målgrupp och ett tilltal som passar instagram-generationen som gjorde snabb organisk tillväxt möjlig. Företaget räknar med att på sitt femte år omsätta 22 miljoner kronor med lönsamhet och har tio anställda – allt utan externt kapital.

My Perfect Day har utnyttjat möjligheten att köpa in ett litet antal av många olika produkter och på så sätt sett större ut än de egentligen var. Nu funderar My Perfect Day både på utlandsexpansion och att ta fram egna varumärken.