Hatstore säljer kepsar till 31 marknader.

Vilken e-handelsplattform?

Vilken e-handelsplattform du ska välja är svårt av många skäl. Att välja e-handelsplattform handlar om att sätta sig in i komplexa system på en marknad som utvecklas hisnande fort. Dessutom är utbudet av e-handelssystem förvånansvärt stort.

Det största beslutet är inte att valet av e-handelsplattform utan beslutet att välja att starta e-handel eller att uppgradera en småskalig e-handel till en viktig säljkanal. Det är ett beslut som förändrar mer i en organisation än de flesta inblandade tror. En seriös e-handelssatsning kräver en förändrad organisation för att lyckas.

När beslutet om e-handelssatsningen är taget blir den första frågan: Vilken e-handelsplattform ska vi välja? Här finns sällan ett enkelt svar att välja plattform B eller plattform C. För att välja den bäst lämpande plattformen för ett projekt krävs det en ordentlig genomgång av målsättningar, behov, resurser och möjligheter. Det krävs en ordentlig förstudie.

Att välja e-handelsplattform är ett stort och svårt beslut för vilken verksamhet som helst. Att hasta fram ett beslut kan bli dyrt i framtida förlorad försäljning, krånglig administration och kostnader för att byta system när företaget allt för snabbt växt ur sin lösning.

Tekniskt krångel är en vanlig orsak till att konsumenter avbryter ett köp. Med tanke på att en normal konverteringsgrad för sällanköpsvaror ligger runt tre procent, dvs att 97 procent avbryter ett köp, handlar det om stora förluster om er plattform inte fungerar som den ska.

Därför är det svårt att välja e-handelsplattform

  1. Vanligtvis är det småföretagare, människor från säljavdelningen eller marknadsavdelningen som är ansvariga för vilken e-handelsplattform som väljs och de saknar djupare tekniska kunskaper. Alternativt är det personal från it-avdelningen som i sin tur saknar försäljnings- och marknadsföringskunskaper.
  2. Det finns ett stort antal plattformar att välja mellan. Vi räknar över 20 plattformar bara i Sverige. Blickar du utanför Sverige blir utbudet närmast oöverblickbart. Lägg till en handfull open source-system.
  3. Företag som saknar erfarenhet av e-handel har svårt att avgöra vilka funktioner som är affärskritiska.

Lösningarna: Utgå ifrån kundresan när du utvärderar en e-handelsplattform. Du är ju själv kund och genom att genomföra köp hos plattformens referenskunder kan du se hur svårt/enkelt det är att genomföra ett köp. Tänk på att referenskunden inte säkert har valt en standardlösning utan kan ha vidareutvecklat standardplattformen.

Nå ut inom ditt nätverk för att samla in andra erfarenheter av upphandling av e-handelssystem – kom dock ihåg att dina kontakter kan ha andra behov än vad ditt företag har.

Den andra delen är att utvärdera hur enkel plattformen är att arbeta med. Vilken e-handelsplattform ger dig möjligheter att automatisera arbetet genom att integrera andra system som affärssystem, PIM-system och transportadministrativa system. Du ska aldrig behöva flytta data manuellt mellan olika system.

En fristående konsult kan också bidra med e-handelskunskap och stärka er ställning mot leverantörerna. Är du ensam i ditt företag är det alltid bra att prata med många människor i e-handelsbranschen för att förstå möjligheterna och hindren. Kanske åka på en e-handelskonferens. Fastna inte i specifika tekniska krav utan tänk i funktioner och användarvänlighet för er och kunderna.

Det är lätt att drunkna i det stora utbudet av plattformar, särskilt om det handlar om ett mindre eller mellanstort e-handelsprojekt. För riktigt stora projekt är antalet aktuella plattformar mer hanterligt. För mellanstora projekt är det kanske inte nödvändigt att granska alla plattformar på den svenska marknaden. Gör en grovgallring tidigt och titta närmare på tre till fyra plattformar.

När det gäller att bedöma vilka funktioner som är affärskritiska för just ert projekt handlar det om att göra hemläxan. Lägg tid och resurser på förstudien. Granska existerande plattformar och deras funktioner. Ta in externa konsulter, prata med företag som redan gjort e-handelsresan.

Lyssna på Så startar du e-handel från noll och Allt du måste veta om e-handelssytem.

Läs också Rätt e-handelsplattform för ditt företag och 12 tumregler för lyckad e-handel.