Vad är e-handel?

E-handel är att sälja varor och tjänster till konsumenter (B2C) eller företag (B2B) via digitala plattformar. E-handel gör det möjligt att sälja till en nationell eller global marknad med relativt små medel.

E-handel riktad mot konsumenter har funnits sedan 1994 i Sverige och sedan 60-talet mellan företag. Det är idag en etablerad och viktig försäljningskanal för detaljhandeln. Att e-handeln fortfarande är relativt liten gör att många företag underskattar de stora förändringar som digitaliseringen kommer att driva fram de närmaste åren. Ingen behöver tvivla på att handeln just nu går igenom sin snabbaste förändring någonsin.

Under 2021 beräknas e-handeln mot konsumenter nå 115 miljarder kronor, enligt en prognos i rapporten E-barometern Q3 2020. Inom sällanköpshandelns är andelen e-handel drygt 11 procent medan näthandeln bara har två procent av dagligvaruhandeln. Det är inte självklart att allt blir e-handel i framtiden. Inom mogna e-handelssegment som bokbranschen bromsas tillväxten inom e-handeln upp när den nådde runt 50 procent.

I rapporten Handelns betydelse, som är utgiven av Handelsrådet, diskuteras scenarier där e-handeln tar mellan 60 och 75 procent av detaljhandeln inom trettio år. En sådan radikal förändring kommer att ändra hur vår fysiska stadsmiljö ser ut.