Home » När du fixat GDPR kommer frågan tillbaka som Schrems II
GDPR lyfts med domen Schrems II enligt Fatima Ekekrantz, coo Symplify

När du fixat GDPR kommer frågan tillbaka som Schrems II

Svårt att leva upp till GDPR

GDPR:s tillämpning skärptes med EU-domslutet Schrems II som gör det olagligt för företag i EU att lagra personuppgifter hos Amazons, Googles och Microsofts molntjänster, för att nämna några. Och det kan bli dyrt om ditt företag inte lever upp till GDPR:s krav på skydd för EU-medborgares personuppgifter.

Samtidigt ger domen Schrems II dig en möjlighet att säkra dina kunders personuppgifter en gång för alla. Det kommer gynna ditt varumärke i det långa loppet. Och det går att använda molntjänster utanför EU om du separerar ut personuppgifter först.

I Ehandelstrender Extra samtalar programledare Urban Lindstedt med Fatima Ekektrantz, COO Symplify. Detta avsnitt är ett betalt samarbete mellan Ehandelstrender Extra och Symplify.

Om du trodde att du hanterat GDPR en gång för alla – tänk om – Schrems II är här. Tidigare avtalsundantag, Privacy Shield, som gjorde det möjligt att överföra personuppgifter till USA trots GDPR är upphävd. Och det finns en risk att alla dina molntjänster bryter mot EU-rätten eftersom dina europiska tjänster kan använda amerikanska molntjänster på fel sätt.

EU-domstolen slog den 16 juli 2020 fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA. Därför är det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA.

Efter klagomål från intresseorganisationen None of Your Business (NOYB), i ljuset av EU-domstolens Schrems II-dom, har Datainspektionen inlett granskning av sex svenska företag: Sinovum Media AB (synonymer.se), Modern Women Media Sweden AB (familjeliv.se), Coop Sverige AB (coop.se), Dagens industri AB (di.se), Tele2 Sverige AB (tele2.se) och CDON AB (cdon.fi). #gdpr #schremsII #EU #ehandel #saas #noyb

Symplify Proctect – Så skyddar Symplify sina kunder i ljuset av Schrems II

Läs mer hos intresseorganisationen None of Your Business

Rapporten Publika molntjänster i näringslivet – Rättslig analys och en introduktion till Folke-modellen av Kahn Pederson

Ehandelstrender: Gör en smidig GDPR-resa

Relaterade avsnitt