Home » eHandelstrender 88: Klimatkrisen ställer nya krav e-handeln
Sofia Leffler Moberg

eHandelstrender 88: Klimatkrisen ställer nya krav e-handeln

Det är omtvistat om e-handel är bättre eller sämre för miljön än traditionell handel – det beror på många faktorer. Men det är hög tid att göra hållbarhet ett konkurrensmedel inom svensk e-handel.

Alla företag vet i vilken riktning de måste gå för att rädda klimatet, enligt Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på Postnord. Att göra sitt företag fossilfritt borde vara en självklar målsättning för alla som vill vara konkurrenskraftiga.

Grundproblemet med e-handel ur ett hållbarhetsperspektiv är att det gör konsumtion så enkel. Därför är ansvaret för logistikaktörer och e-handlare att arbeta för en så liten miljöpåverkan som möjligt. Här är logistiken central, men också val av emballage och hur returer hanteras.

Trafikverket uppskattar att inköpsresorna i Sverige står för 13 procent av de totala koldioxidutsläppen. Och e-handeln har en teoretiskt stor potential att minska vardagliga personresor med bil. Men tar du SUV-en till utlämningsstället och kompletteringshandlar med bil blir e-handeln mer miljöbov än miljövän.

Vi måste också hjälpa konsumenten att ta klimatsmarta val när de handlar på nätet. Krav på allt smalare leveransfönster vid hemleveranser och snabba leveranser betyder mer utsläpp det gör det svårare att optimera leveransslingor.

I avsnitt 88 av podcasten eHandelstrender samtalar programledaren Urban Lindstedt med Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på Postnord om hållbarhetsarbete.

Läs gärna rapporten Köpa mat online?-Effekter av ökad e-handel för person- och godstransporter i ett växande e-handelssamhälle

Relaterade avsnitt