Vill veta mer

E-handelsforskaren Malin Sundström vill i ett nytt forskningsprojekt veta mer om hur ökad e-handel påverkar staden. Handeln har fram tills nu kunnat växa och utvecklas i takt med att städerna växt sig allt större. Men två kolliderande trender sätter nya förutsättningarna för hur stadens handel ska planeras: Vi bor allt fler på en allt mindre yta samt vi behöver inte längre åka till arbetet.

Handeln är mitt uppe i en revolution där pandemin snabbat på utvecklingen med fem år. Därför är det livsviktigt att faktiskt undersöka varför och hur konsumenterna handlar. Vi måste ställa frågor för att få till städer vi alla vill verka och bo i, enligt Malin Sundström.

I avsnitt 164 av podden Ehandelstrender samtalar programledaren Urban Lindstedt med Malin Sundström som är docent i marknadsföring och verksam vid Malmö universitet. Hon har forskat om handeln i flera decennier och har nyligen fått ett forskningsprojekt beviljat där hon ska undersöka hur staden påverkas av e-handeln samt vilka utmaningar som uppstår vid detaljhandelsinköp för konsumenter bosatta i Borås stadskärna.

Ett stort problem är att politiker inte förstår handelns betydelse för levande och trygga städer. Man har alltid tagit handeln för given. Vi ser idag nybyggda bostadsområden som saknar handel – vilket skapar döda sovstäder. Därför har det aldrig varit så viktigt att detaljhandeln och e-handeln för en dialog med politikerna och försöker påverka utvecklingen.

Malin Sundström är försiktig med svaren om hur framtidens handel kommer att organiseras, men hon är ganska säker på att handeln kommer att klustras kring kommunikationshubar. Hon tror också att det finns skillnader mellan generationer hur de tänker kring köp och handel.

Malin Sundström menar också att e-handeln har en bit kvar innan de lyckas hantera returer och hållbarhet bättre.

Corona-pandemin slår hårt mot detaljhandeln som länge brottats med låg lönsamhet. Samtidigt har efterfrågan på hemleveranser av mat ökat leveranstiderna för dagligvaruhandelns nätbutiker till över åtta dagar. Och nätapoteken upplever sin största ökning någonsin.

De flesta är förlorare i pandemins spår även om det finns vinnare. Vi kan vara säkra på att pandemin kommer att skynda på strukturomvandlingen inom handeln. Men hur fort kommer det att gå?

I avsnitt 140 av podden Ehandelstrender samtalar programledaren Urban Lindstedt med Jonas Arnberg, vd på HUI Research och Johanna Allhorn, chefredaktör på Ehandel.se om konsekvenserna på handeln av Corona-pandemin.

Alla inom handeln håller andan när Sverige stängt ner under coronapandemin. Nödläget kommer att skynda på transformationen från offline till online. Budget-trenden kommer också att stärkas av långkonjunkturen som kom så hastigt.

Samtidigt är panelen frågande till att handeln så länge kunnat arbeta med allt för låga marginaler. Förhoppningsvis kommer detaljhandeln att utvecklas och fungera bättre efter epidemin. Vi tror på bättre e-handel i kombination med vassare butikskoncept.