Home » Growth hacking för e-handlare
Joni Lindgren, growth hacker

Growth hacking för e-handlare

Growth hacking är en metod för tillväxt som utvecklats av startups inom mjukvaror. Fokus på kunden och kundresan gör growth hacking intressant för e-handlare som vill växa. Growth hacking borde vara ett självklart arbetssätt för alla e-handlare.

Growth hacking skiljer inte på produktdesign, produkteffektivitet från marknadsföring. Vägen dit är löpande tester och en öppenhet för okonventionella metoder och en vilja att förändra.

I avsnitt 132 av podden Ehandelstrender samtalar programledaren Urban Lindstedt med Joni Lindgren som är growth director på den digitala byrån Rebel and Bird som arbetar med några av Sveriges största varumärken. De har bland annat varit med och byggt upp Spotifys growth-metodik. Joni Lindgren driver också Growthpodden.

Growth hacking kan vara utmanande att arbeta med inom traditionella organisationer där roller och ansvar är hierarkisk organiserat. När backloggen växer för utvecklingsarbetet kan det vara svårt för growth-teamet att gå före i kön även om de har hårda siffror att stötta sitt case med.

En fallgrop med growht hacking är att lärdomarna från testerna inte fångas upp av organisationen. Det är viktigt att någon äger och är ansvarig för lärdomar som vinns genom testerna.

Det finns alltid lågt hängde frukter inom growht hacking som kan användas för att övertyga konservativa organisationer.

Relaterade avsnitt