Home » E-handelsplattformarnas framtid
E-handelsplattformarnas framtid

E-handelsplattformarnas framtid

E-handelsplattformarnas framtid finns i öppna API-er där varje funktion kan ersättas med en extern specialiserad tjänst. När den internationella konkurrensen ökar mellan plattformarna blir teknisk öppenheten, branschspecialisering och lokal närvaro viktiga konkurrensmedel.

Det finns fortfarande ett stor antal kompetenta svenska e-handelsplattformar som omsätter allt från några miljoner kronor till närmare 100 miljoner kronor, många med hygglig lönsamhet.

I en allt hårdare internationell konkurrens är fortfarande lokal förankring ett viktigt konkurrensmedel för svenska e-handelsplattformar. Det blir också allt viktigare att bygga en teknisk struktur som gör det möjligt att låta externa tjänster ta hand om allt fler funktioner hos e-handelsplattormen.

I avsnitt 124 av podden Ehandelstrender samtalar programledaren Urban Lindstedt med Martin Edenström, regionschef på konsultbolaget Consid samt redaktör för sajten MKSE som bevakar utvecklingen av e-handelsplattformar och Kristian Arvidsson, COO på e-handelsplattformen Carismar.

E-handelsplattformen är själva hjärtat i en e-handlares verksamhet. En plattform sätter ofta gränserna för hela verksamheten. Därför är många e-handlare missnöjda med sin plattform. Och det är en jobbig process att upphandla en e-handelsplattform.

Här är inte alltid långa checklistor den bästa vägen framåt vid upphandling av e-handelsplattform. E-handlare lägger också allt mer energi på att granska framtida partner. Att detaljgranskas partnerna i e-butiksbygget ner på CV-nivå är inte ovanligt.

Läs också Progressiva webbappar ersätter iOS och Android-appar.

Relaterade avsnitt